Конкурстарға түсетін мемлекеттік меншіктегі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тізімі 

 

№ пп

Жер учаскесінің орналасқан жері

Жалпы көлемі, га

егістік, га

Жайылым, га

Балл бонитет

топрақтың түрі

1

Александров

477,0

477,0

 

35

Қою-қоңыр

2

Ақбұлақ

600,0

 

600,0

20

Қою-қоңыр

3

Ақбұлақ

300,0

 

300,0

20

Қою-қоңыр

4

Ақбұлақ

300,0

 

300,0

20

Қою-қоңыр

5

Бөрлі

942,0

942,0

 

33

Қою-қоңыр

6

Бөрлі

1518,0

1518,0

 

33

Қою-қоңыр

7

Бумакөл

1159,0

 

1159,0

25

Қою-қоңыр

8

Бумакөл

397,0

 

397,0

25

Қою-қоңыр

9

Қарақұдық

880,0

880,0

 

35

Қою-қоңыр

10

Кентүбек

500,0

500,0

 

32

Қою-қоңыр

11

Пугачев

329,0

329,0

 

32

Қою-қоңыр

12

Успен

300,0

 

300,0

36

Қою-қоңыр

 

Барлығы

7702,0

4646,0

3056,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоғарыда көрсетілген жер учаскелері сумен қамтамасызетпеген

 

Заңды тұлға болып табылатын жер учаскелерін беру туралы конкурсқа қатысушы келесі құжаттарды ұсынады:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

конкурстық ұсыныс;

1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

       Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады.

Жеке тұлғалар үшін:

жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

конкурстық ұсыныс;

1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);

 2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

 3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады.

Кез-келген қатысушы өз бастамасымен өндіріс көлемін және салықтық аударымдарды өсіруге, жер учаскесі орналасқан аумақта ауыл округінің әлеуметтік инфрақұрылымын қолдауға және дамытуға ықпал ететін қосымша міндеттемелерді өзіне алуы жөніндегі ұсыныстарды енгізеді. Мұндай ұсыныстардың болмауы ұсыныстарды (конкурстық өтінімді) қабылдамау үшін негіздеме болып саналмайды.

Конкурсқа қатысушылар электронды түрде zem.kz порталында тіркеледі. Конкурстық өтінімдер 2018 жылдың 11 қазанынан 22 қазанның сағат 18.00-дейін қабылданады.

 

Анықтама үшін телефон-(8-71133) 52-9-93.Бөрлі ауданының жер қатынастары бөлімі ММ-сі.

                                                                                                                                                

 

 

 

Өтінім нысаны 

(заңды тұлғалар үшін)

    

 

(Кімге)
 ____________________________________________________________________
                    (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

     (Кімнен)
 ____________________________________________________________________
                           (қатысушының атауы)

                 Конкурсқа қатысу үшін өтінім
                     (заңды тұлғалар үшін)

     Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
 мақсатындағы жер учаскелерін жалға берген кезде конкурсты жүргізу
 туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып, __________________________
 ____________________________________________________________________
                         (қатысушының атауы)

     арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
 бойынша конкурсқа қатысады:_________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                    (лоттардың толық сипаттамасы)

              Осы конкурстыққұжаттамамыналардантұрады:

1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________
 4. _________________________________________________________________
 5. _________________________________________________________________

     БізсіздіңКонкурстыққұжаттакөрсетілгенконкурстық
шарттарыңызбенкелісеміз.
      Осы конкурстықөтінімконкурстықөтінімдері бар конверттерді
ашқанкүнненбастап ________________ күнішіндекүші бар.
                        (жазбаша)

     Жеручаскесінжалға беру туралышарттыжасағанғадейін,
бұлконкурстықөтінім, Сіздің оны жеңгендігінрастайтынхабарламамен
біргеміндеттікелісім-шартрөлінатқаратынболады.

     Конкурстық өтінімге___________________________________________
                                   (қатысушыныңатауы)

     атынанжәнеоныңтапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.

     __________________               ____________________________
          (қолы)                           (қызметі, аты-жөні)

             М.О.

 

 

 

 

 

Өтінім нысаны

(жеке тұлғалар үшін)

     (Кімге)
 ____________________________________________________________________
                    (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

     (Кімнен)
 ____________________________________________________________________
                           (қатысушының атауы)

                 Конкурсқа қатысу үшін өтінім
                      (жеке тұлғалар үшін)

     Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
 мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру жөніндегі конкурсты жүргізу
 туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып,
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                          (қатысушының атауы)

     арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
 бойынша конкурсқа қатысады:
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                     (лоттардың толық сипаттамасы)

            Бұлконкурстыққұжаттамамыналардантұрады:
 1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________
 4. _________________________________________________________________
 5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

     Осы конкурстықөтінімконкурстықөтінімдері бар конверттерді
ашқанкүнненбастап ________________ күнішіндекүші бар.
                        (жазбаша)

     Жеручаскесінжалға беру туралышарттыжасағанғадейін, осы
конкурстықөтінім, Сіздің оны жеңгендігінрастайтынхабарламамен
біргебіздіңарамыздағы  міндеттікелісім-шартрөлінатқаратынболады.

     Конкурстық өтінімге
 ____________________________________________
           (қатысушыныңатауы)

     атынанжәнеоныңтапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.

     __________________               ____________________________
          (қолы)                           (қызметі, аты-жөні)