Конкурстарға түсетін мемлекеттік меншіктегі ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тізімі

 

№ пп

Жер учаскесінің орналасқан жері

Жалпы көлемі, га

егістік, га

Жайылым, га

Балл бонитет

топрақтың түрі

1

Бумакөл а/о

1159,0

 

1159,0

25

Қою-қоңыр

2

Қарақұдық а/о

880,0

880,0

 

35

Қою-қоңыр

3

Кентүбек а/о

500,0

500,0

 

32

Қою-қоңыр

4

Пугачев а/о

329,0

329,0

 

32

Қою-қоңыр

 

Барлығы

2868,0

1709,0

1159,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоғарыда көрсетілген жер учаскелері сумен қамтамасызетпеген

Заңды тұлға болып табылатын жер учаскелерін беру туралы конкурсқа қатысушы келесі құжаттарды ұсынады:

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

            2. Өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

            3. Конкурстық ұсыныс;

            4. Өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс.

            5. Тартылған инвестициялардың көлемін растау туралы банк кепілдіктері немесе қаржы институты кредит комитетінің оң шешімі.

Конкурстық ұсыныста:

1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);

 2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

 3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

       Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады.

 

Жеке тұлғалар үшін:

  1. Жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

               2. Өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

               3. Конкурстық ұсыныс;

               4. Өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс.

                5. Тартылған инвестициялардың көлемін растау туралы банк кепілдіктері немесе қаржы институты кредит комитетінің оң шешімі.

               Конкурстық ұсыныста:

1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);

 2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

 3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

       Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады.

Кез-келген қатысушы өз бастамасымен өндіріс көлемін және салықтық аударымдарды өсіруге, жер учаскесі орналасқан аумақта ауыл округінің әлеуметтік инфрақұрылымын қолдауға және дамытуға ықпал ететін қосымша міндеттемелерді өзіне алуы жөніндегі ұсыныстарды енгізеді. Мұндай ұсыныстардың болмауы ұсыныстарды (конкурстық өтінімді) қабылдамау үшін негіздеме болып саналмайды.

Конкурсқа қатысушылар Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Абая көшесі, № 3/1 ғимарат, 122 кабинетте мекен-жай бойынша Бөрлі ауданының жер қатынастары бөлімі ғимаратында тіркеледі. Конкурстық өтінімдер 2019 жылдың 22 ақпанынан 04 наурыз аралығында, сағат 13.00-дейін қабылданады. Анықтама үшін телефон - (8-71133) 52-9-93.

                                                                                                                                                

Өтінім нысаны 

(заңды тұлғалар үшін)

    

 

(Кімге)
 ____________________________________________________________________
                    (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

     (Кімнен)
 ____________________________________________________________________
                           (қатысушының атауы)

                 Конкурсқа қатысу үшін өтінім
                     (заңды тұлғалар үшін)

     Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
 мақсатындағы жер учаскелерін жалға берген кезде конкурсты жүргізу
 туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып, __________________________
 ____________________________________________________________________
                         (қатысушының атауы)

     арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
 бойынша конкурсқа қатысады:_________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                    (лоттардың толық сипаттамасы)

              Осы конкурстыққұжаттамамыналардантұрады:

1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________
 4. _________________________________________________________________
 5. _________________________________________________________________

     Біз сіздің Конкурстық құжатта көрсетілген конкурстық
шарттарыңызбен
келісеміз.
      Осы конкурстық
өтінім конкурстық өтінімдері бар конверттерді
ашқан
күннен бастап ________________ күні шінде күші бар.
                        (жазбаша)

     Жеручаскесінжалға беру туралышарттыжасағанғадейін,
бұлконкурстықөтінім, Сіздің оны жеңгендігінрастайтынхабарламамен
біргеміндеттікелісім-шартрөлінатқаратынболады.

     Конкурстық өтінімге___________________________________________
                                   (қатысушыныңатауы)

     атынанжәнеоныңтапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.

     __________________               ____________________________
          (қолы)                           (қызметі, аты-жөні)

             М.О.

 

 

 

 

 

 

 

Өтінім нысаны

(жеке тұлғалар үшін)

     (Кімге)
 ____________________________________________________________________
                    (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

     (Кімнен)
 ____________________________________________________________________
                           (қатысушының атауы)

                 Конкурсқа қатысу үшін өтінім
                      (жеке тұлғалар үшін)

     Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
 мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру жөніндегі конкурсты жүргізу
 туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып,
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                          (қатысушының атауы)

     арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
 бойынша конкурсқа қатысады:
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                     (лоттардың толық сипаттамасы)

            Бұлконкурстыққұжаттамамыналардантұрады:
 1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________
 4. _________________________________________________________________
 5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

     Осы конкурстықөтінімконкурстықөтінімдері бар конверттерді
ашқанкүнненбастап ________________ күнішіндекүші бар.
                        (жазбаша)

     Жеручаскесінжалға беру туралышарттыжасағанғадейін, осы
конкурстықөтінім, Сіздің оны жеңгендігінрастайтынхабарламамен
біргебіздіңарамыздағы  міндеттікелісім-шартрөлінатқаратынболады.

     Конкурстық өтінімге
 ____________________________________________
           (қатысушыныңатауы)

     атынанжәнеоныңтапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.

     __________________               ____________________________
          (қолы)                           (қызметі, аты-жөні)