Бөрлі ауданы бойынша жер учаскелері алған тұлғалардың тізімдері  2019 жыл

Жер пайдаланушылардың атауы  көлемі, га нысаналы мақсаты орналасқан жері құқық түрі  жалға алу мерзімі беру негізі
1 2 3 4 5 6 7 8
1  "Адал Арна Алматы" ЖШС 42,5900 ге Асфальт -бетон зауытын, бетон ертінді   қондырғысын,кіреберіс теір жолының құрылысы және оның ауағын күту үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №48  18.02.2019
2 "SICIM Kazakhstan" ЖШС 0,0132 га Жоғары вольтты 10 кВ электр желілерін құрлысы және оның аумағын күту үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №12 15.01.2019
3 "SICIM Kazakhstan" ЖШС 0,1008 га Кіреберіс жолдарының құрылысы және оның аумағын күту үшін Пугачев а/о  уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №11 15.01.2019
4 М.С.Каламанов 50,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №51 18.02.2019
5 "Нұр" ЖШС 20,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Успен а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №52 18.02.19
6 Исенгазиев А.Х 120,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Ақсу а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №55 18.02.19
7 КПО б.в 2,2680 га Қарашығанақ кен орнындағы №13,байланыс автожолын күту үшін Березов а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №56 18.02.19
8 КПО б.в 7,7085га Қарашығанақ кен орнындағы орталықтанған қалдықтарды жинау және уақытша сақтау алаңын салу және пайдалану үшін Березов а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №24 04.02.19
9 КПО б.в 0,8480 га Дамбаның төенгі бъефінен төмен арнадағы құбырлардың үстіндегі үйіндіні жою  жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Жарсуат а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №70 13.03.19
10 Курманбаев Б.Т 1159,0 га Шаруа қожалығын жургізу үшін Бумакөл а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №87 18.03.19
11 Карамульдин Р.Ж 880,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Қарақұдық а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №86 18.03.19
12 Бактыгалиев А.Т 329,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №85 18.03.19
13 Акберлиев С.Л 500,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Кеңтүбек а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №84 18.03.19
14 КПО б.в 0,2368 га Слот-2 жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Березов а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №104 02.04.19
15 "SKS - Group" ЖШС 0,5470 га Өндірістік база салу үшін Березов а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 5 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №107 02.04.19
16 Токтамысов Р.М 100,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Бөрлі  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №119 12.04.19
17 КПО б.в 7,3000 га Қарашығанақ  кен орнындағы №180 өндіруші ұңғыаны қосу кезіндегі нысандардын құрылысы және пайдаану үшін Успен  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №121 12.04.19
18 КПО б.в 0,5 га Ақай - ГКДҚ-3 метанол құбырының ақау учаскесін тексеру және жөндеу  үшін Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №122 12.04.19
19 КПО б.в 35,0га Топырақтың құнарлы қабатын және минералды топырақты орнату және сақтау алаңы үшін Жарсуат  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №123 12.04.19
20 КПО б.в 14,4639 га Қарашығанақ  кен орнындағы №9869 (Е03-F) ұңғымасының алаңы және кірме жолын салу және пайдалану үшін Успен а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №124 12.04.19
21 Ибадуллаева Л.С 303,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Қарақұдық а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №116 12.04.19
22 Пономарёва Л.П 10,0 га Бау-бақша шаруашылығын жүргізу үшін Пугачев а/о уақытша өтеуіз жер пайдалану құқығымен 1 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №118 12.04.19 
23 "Аманат" ШҚ Далабаев Б.М  458,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №132 23.04.19
24 КПО б.в 12,5620 га Қарашығанақ өндеу кешенінен Сүзу стансасына дейін уды кері айдау 10 құбырын орнату үшін Жарсуат а/о Березов а/о  уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №153 30.04.19
25 КПО б.в 9,9063 га Қарашығанақ -Орынбор Көлік Жүйесінің құбырларында жөндеу жұыстарын жүргіз үшін Успен а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №154 30.04.19
26 КПО б.в 1,2909 га Ұңғымасын жайғастыру және қосу жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Березов а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №155 30.04.19
27 КПО б.в 0,2130 га Кабельдік желісін салу және пайдалану үшін Жарсуат а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №156 30.04.19
28 "SICIM Kazakhstan" ЖШС 0,03 га Кірме автожолы құрылыс және оған қызымет көрсету үшин Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 5 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №157 30.04.19
29 КПО б.в 150,9626 га Құрылысшылар қалашығына арналған уақытша алаң жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Березов а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №172 24.05.19
30 Ибрашев Б.Б 3,0 га Бағбандық  жүргізу үшін  Ақсу  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №176 24.05.19
31 "БатысМунайСтрой" Сервистік компаниясы ЖШС 2,0 га Өндірістік базасының құрылысы және оның аумағын күту үшін  Березов  а/о жеке меншік   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №178 24.05.19
32 "SICIM Kazakhstan" ЖШС 0,08 га кірме автожолы құрылысы және оған қызымет көрсету үшін  Пугачев а/о, уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 5  жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №179 24.05.19
33 "АИР- Group" ЖШС 1,0000 га Өндірістік базасының құрылысы және оның аумағын күту үшін  Березов а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №181 24.05.19
34 "БатысМунайСтрой" Сервистік копаниясы ЖШС 0,3045 га Өндірістік базасының құрылысы және оның аумағын күту үшін  Пугачев а/о жеке меншік   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №209 18.06.19
35 КПО б.в 31,7095 га Кеңейту жобасы 6-ші ішкі кәсіп құбыры жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану  үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №214 18.06.19 
36 КПО б.в 0,2736 га №110 Ұңғымасын жайғастыру және қосу жобасы бойынша кабель желісін салу және пайдалану үшін  Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №215 18.06.19
37 "РосНефтеКомплект-Казахстан" ЖШС 0,5474 га кіреберіс жол құрылысы үшин Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №208 18.06.19
38 Воробьев Е.Л. 217,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Кеңтүбек а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №211 18.06.19
39 "РосНефтеКомплект-Казахстан" ЖШС 0,0535 га электр желілерінің құрылысы үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 5 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №207 18.06.19
40 "KKS-SICIM" ЖШС 2,0 га Бетон араластыру қоңдырғысының және инертті материалдарды сақтау қоймасының құрылысы және оған қызымет көрсету үшін  Приурал а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №212 18.06.19
41 "АксайПромСтройСервис" ЖШС 2,0 га Бетон араластыру қоңдырғысының және инертті материалдарды сақтау қоймасының құрылысы және оған қызымет көрсету үшін  Приурал а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №218 18.06.19
42 "Қызыл-Тас" ЖШС 0,0207 га Пилорам цехының аумағын күту үшін  Пугачев  а/о жеке меншік   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №249 24.06.19
43 Яковенко М.Г. 100,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Приурал  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №248 24.06.19
44 "Қызыл-Тас" ЖШС 0,0168 га Материалдық қойма аумағын күту үшін Пугачев а/о жеке меншік   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №250 24.06.19 
45 "Қызыл-Тас" ЖШС  га Кірпіш цехының аумағын күту үшін Пугачев  а/о жеке меншік   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №251 24.06.19
46 "Қызыл-Тас" ЖШС 0,024 га Столяр цехының аумағын күту үшін Пугачев  а/о жеке меншік   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №252 24.06.19
47 "Қызыл-Тас" ЖШС 0,0105 га Пеш аумағын күту үшін Пугачев а/о жеке меншік   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №253 24.06.19
48 КПО б.в 2,2539 га Қарашығанақ өндеу кешенінен Сүзу стансасына дейін уды кері айдау 10 құбырын орнату үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №274 01.08.19
49 КПО б.в 0,8859 га Қарашығанақ кен орнындағы №333 ұңғымасына аппаттық жолының құрылысы және пайдалану үшін Успен а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №275 01.08.19
50 КПО б.в 3,4957 га Қарашығанақ-Орынбор Көлік Жүйесінің көлденен алауларында өртеу панельдерін орнату жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Успен  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №279 01.08.19
51 Искалиева Ш.Б.  1,5 га Өндірістік базасының құрылысы және оның аумағын күту үшін  Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №280 01.08.19
52 Шурин А.Ш 0,2000 га Мал қорасының құрылысы және оның аумағын күту  үшін Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №284 01.08.19
53 Муратов Б. М. 2,5200 га Өндірістік базасының құрылысы және оның аумағын  күту үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №282 01.08.19
54 Тугультаев Т.Г. 700,0 га шаруа қожалығын жүргізу үшін Пугачев а/о  уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №303 01.08.19
55 Кабиев С.И. 150,0 га Жайылымдық жер учаскесі шаруа қожалығын жургізу үшін Кеңтүбек  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №302 01.08.19
56 Батталов И.С. 70,0 га Егістік жер учаскесі шаруа қожалығын жүргізу үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №301 01.08.19
57 Воробьев Е.Л. 200,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Кеңтүбек а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №300 01.08.19
58 Гуренко В.В 43,0 га Шаруа қожалығын жүргізу үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 10 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №299 01.08.19
59 КПО б.в 0,5 га №1N,1E Уақытша бақылау-өткізу пункттері жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №305 22.08.19
60 "Жайықгидрогеология" ЖШС 0,024 га Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін Успен  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 1 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №310 22.08.19
61 "Конденсат" АҚ 0,2500 га Мұнай өнімдері құбырларының электрохимиялық қорғанысының құрылысы және оның аумағында қызмет көрсету үшін    Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №312 22.08.19
62 Сахметов Н.Ж. 1,0 га Ағынды суларды тазартуға арналған сақтау қойасының құрылысы және оның аумағын күту   үшін Бөрлі а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №314 22.08.19
63 "Ақсайбизнесстрой" ЖШС 0,9180 га Асфальт- бетон зауытының құрылысы және оның аумағын күту үшін Ақбұлақ а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №315 22.08.19
64 "Карачаганакагрострой" ЖШС  2,0 га Құрылыс заттарды сақтау алаңының аумағын күту үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №316 22.08.19
65 "Карачаганакспецпромстрой" ЖШС 0,2331 га Базасының құрылысы және оның аумағын күту  үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №317 22.08.19
66 Аксай каласы әкімінің аппараты (мм) 21,4185 га қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс үйінділерін күтіп ұстауға және оған қызымет көрсету үшін  Ақбұлақ а/о тұрақты жер пайдалану құқығымен   Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №329 23.08.19
67 Батырханова Б.Ж. 0,0400 га Батыр Жолбарыс Торыұлы жерленген орынға қақпа орнату үшін Кеңтүбек  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №328 23.08.19
68 "Caspian Offshore Construction Realty" ЖШС 25,0 га Кіреберіс жолымен бірге әкімшілік-тұрмыстық кешенінің құрылысы және оның аумағында қызымет көрсету үшін Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №330 23.08.19
69 "Аксайгазсервис"  0,0006 га Билборд құрылысы және оған қызмет көрсету үшін  Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №308 22.08.19
70 "Аксайгазсервис" 0,1225 га Радио қабылдағыш құрылысын салу және оған қызмет көрсету үшін   Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №307 27.08.19
71 АҚ"Аксайгазсервис" 2,0 га қалдықтарды қайта өндіру алаңдарының құрылысы және оның аумағын күту үшін  Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №309 22.08.19
72 Ирмикбаев К.М. 2,0 га Ат қорасының құрылысы және оның аумағын күту үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №333 23.08.19
73 КПО б.в 6,4767 га Кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін  Жарсуат  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №357 13.09.19
74 КПО б.в 0,2208 га кабельдік желісін салу және пайдалану үшін Пугачев  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №358 13.09.19
75 КПО б.в 2,0700 га Ұңғымасына апаттық жолын салу және пайдалану үшін  Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №360 13.09.19
76 КПО б.в 0,0072 га Сейсмологиялық пункттер орналастыру үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №366 13.09.19
77 "Аксай-Проминвест" ЖШС 6,0 га Красная горка кен орнының онтүстік қапталындағы құрылыс құмын барлау және өндіру үшін Ақбұлақ  а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №367 13.09.19
78 Умбетов Б.И. 0,4706 га Утва өзені арқылы өтетін көпірді қайта қалпына келтіру жұмысын жүргізу үшін Пугачев а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 2 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №369 13.09.19
79 "Конденсат" АҚ 60,1054 га Мұнай өнімдері құбырларының электрохимиялық қорғанысының құрылысы және оның аумағында қызмет көрсету үшін    Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №370 13.09.19
80 КПО б.в 37,8 га ұңғыаларының алаңдарын,алау қамбаларын,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін Бөрлі а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі  ауданы әкімдігінің қаулысы №365 13.09.19
81 КПО б.в 17,3446 га ұңғымасының алаңын,алау  қамбаларын,кірме және апаттық жолдарының құрылысы және пайдалану үшін Бөрлі а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №364 13.09.19
82 КПО б.в 21,9862 га Ұңғымасын жайғастыру және қосу жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Бөрлі а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №363 13.09.19
83 КПО б.в 37,3814 га Ұңғымасын бекіту және қосу жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Бөрлі а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №362 13.09.19
84 КПО б.в 33,3610 га Ұңғымасын бекіту және қосу жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Бөрлі а/о   уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №361 13.09.19
85 КПО б.в 23,0 га  Кірме және апаттық жолдарының құрлысы және пайдалану үшін  Бөрлі а/о   уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №359 13.09.19
86 КПО б.в 28,8558 га  ұңғымасын жиектеу және қосу жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін  Бөрлі а/о   уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №356 13.09.19
87 КПО б.в 22,2888 га ұңғыасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалануүшін Успен а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №331 23.08.19
88 КПО б.в 12,2091 га ұңғымасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №306 22.08.19
89 "УралОйлэндГаз" ЖШС 106,3 га  іздестіру жұмыстарын жургізуге  Бөрлі а/о   уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 31.10.2019 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №396 30.09.19
90 КПО б.в 60,9881 га Қолданыстағы №6, 9, 12, 15 экологиялық мониторинг стансаларын жылыту жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Успен а/о уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №393 30.09.19
91 КПО б.в 91,6864 га Қарашағанақты Кеңейту Жобасы 1-ші құрылыс кезеңі ішкі кәсіп құбырлары жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы  әкімдігінің қауысы №392 30.09.19
92 КПО б.в 17,6531 га  ұңғымасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №246 24.06.19
93 КПО б.в 24,3442 га ұңғымасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №245 24.06.19
94 КПО б.в 13,3205 га  ұңғымасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалануүшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №244 24.06.19
95 КПО б.в 3,4740 га ұңғымасының алаңын және алау қабаларын салу және пайдалану үшін Березов а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №216 18.06.19
96 КПО б.в 18,0007 га  ұңғымасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін Пугачев а/о  уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №213 18.06.19
97 КПО б.в 3,7488 га  ұңғымасының алаңын және алау қабаларын салу және пайдалану үшін Березов а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №206 18.06.19
98 КПО б.в 8,8641 га ұңғымасының алаңын,алау қамбаларын,кірме жолдарын салу және пайдалану үшін Березов а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №205 18.06.19 
99 КПО б.в 17,0170 га  Газды Кешенді Дайындау Қоңдырғысына қосу жобасы бойынша ныандар салу және пайдалану үшін Успен а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №200 11.06.19
100 КПО б.в 24,6383 га №MBU-S ұңғымасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін Березов а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №175 24.05.19
101 КПО б.в 17,6831 га ұңғымасының алаңы,кірме және апаттық жолдарын салу және пайдалану үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №174 24.05.19
102 КПО б.в 3,0 га №9873(SF-3)ұңғымасын жайғастыру.Байланыс және қосу жобасы бойынша нысандар салу және пайдалану үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 18.11.2037 Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №404 14.10.19
103 "Аксайгазпромэнерго"  0,0081 га ВЛ-110 кВ "Илекская-Кен орны" тармағының желілік айырғышына қызымет көрсету үшін  Жарсуат а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №405 14.10.19
104 "Аксайгазпромэнерго"  0,0090 га ВЛ-110 кВ "Қазақстан-Кен орны" тармағының желілік айырғышына қызымет көрсету үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 3 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №406 14.10.19
105 "СМК 3" ЖШС 1,5 га өндірістік базасының құрылысы үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 1 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №407 14.10.19
106 "СМК 3" ЖШС 0,0538 га  кіреберіс жолы құрылысы үшін Пугачев а/о уакытша өтеулі жер пайдалану құқығымен 1 жыл Бөрлі ауданы әкімдігінің қаулысы №408 14.10.19

2019 жылы Бөрлі ауданы бойынша жер учаскелерін алған тұлғалардың тізімдері

2018 жылы Бөрлі ауданы бойынша жер учаскелерін алған тұлғалардың тізімдері

 

 

 

Бөрлі ауданы бойынша нақты жобалау жоспарлары туралы ақпарат

Елдімекен атауы

НЖЖ атауы

Ақсай

«Қарашығанақ-1» шағынауданы

Ақсай

Оңтүстік бөлігі

Ақсай

Аралтал

Ақсай

Кызылтал

Ақсай

Тұрғын ауданы-1

Ақсай

Тұрғын ауданы -2

Бөрлі а/о

Бөрлі ауылы

Пугачев а/о

Пугачев ауылы

Жарсуат а/о

Жарсуат ауылы


 

Бөрлі ауданы бойынша бөлінген жер учаскелері туралы ақпарат

Жыл

ШҚ –на бөлінген жер учаскелерінің саны

КПО б.в. ЖТАҚ –на бөлінген жер учаскелерінің саны 

Коммерциялық бағыттағы бөлінген жер учаскелерінің саны

Жеке тұрғын үй салу үшін бөлінген жер учаскелерінің саны

Барлығы жалпы көлемі, га

2014 жыл

25

14

16

15

23 942, 7012 га

2015 жыл

52

66

15

18

66 867,751   га

2016 жыл

84

30

21

11

60 516, 2857 га

 

Барлығы

 

161

 

110

 

52

 

44

 

151 326,7379 га

 


Ақсай қаласы бойынша жеке тұрғын үй құрылысына  берілген жер учаскелері туралы ақпарат

Ақсай қаласы

2014ж

2015ж

2016ж

-

-

-

 

Ақсай қаласы бойынша коммерциялық бағыттағы берілген жер учаскелері туралы ақпарат

 

Ақсай қаласы

2014 ж

2015ж

2016ж

Жеке түлға

Заңды тұлға

Жеке түлға

Заңды тұлға

Жеке түлға

Заңды тұлға

25

6

32

15

42

20

 


«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы ақпарат 

Жер реформасы бойынша Комиссияның жер заңнамасын жетілдіру жөніндегі дайындалған ұсыныстарын заңнамалық реттеу мақсатында, Жер кодексіне келесі нормалар қарастырылған өзгерістер мен толықтырулар енгізу қарастырылады:

1. Қазақстандықтарға ауыл шаруашылығы жерлерін жалға беру институтын сақтау және жетілдіру;
2.  Қазақстандықтарға жалға берілетін ауыл шаруашылығы жерлерінің шектеу (ең жоғары) мөлшерін белгілеу;
3. Шекара маңындағы аймақтарда ауыл шаруашылығы жерлерін берудің талаптарын қатаңдату;
4. Халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, елді мекендер маңындағы жайылымдардың алаңдарын анықтау.
Қазақстандықтарға ауыл шаруашылығы жерлерін жалға беру институтын сақтай отырып, заң жобасымен ауыл шаруашылығы жерлерін конкурстық негізде берудің бөлек тәртібін белгілеу қарастырылады.

Конкурсқа жариялылықты және барлық потенциалды қатысушыларға бірдей қатысуды қамтамасыз ету мақсатында жаңа тәртіп конкурсты өткізу туралы хабарламаны БАҚ, әкімдіктердің және Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми интернет-ресурстерінде жариялау қарастырылады.
Конкурстың жеңімпазын анықтайтын конкурстық комиссияның құрамына қоғамдық кеңестер мен ұйымдардың өкілдері қатысады, олар комиссия мүшелерінің жалпы санының  50 % астамын құрайды.

Берілетін жерлердің ұтымды пайдаланылуын тексеру мақсатында, заң жобасымен тұрақты мониторинг жүргізу қарастырылды: жалға алудың алғашқы 5 жылында – жыл сайын,келесі кезеңдерде суармалы егістікте әрбір 3 жылда, тәлімді жерде – әр 5 жылда.

Ауыл шаруашылығы жерлерінің үлкен мөлшерін  «бір қолға» беруге жол бермеу мақсатында, заң жобасымен қазақстандықтарға жалға берілетін ауыл шаруашылығы жерлерінің ең жоғары мөлшерін алқаптар бойынша республика, облыс және  әкімшілік аудандар (қалалар) шегінде белгілеу қарастырылады.

Бұдан басқа, Заң жобасымен Мемлекеттік шекараның  шекара белдеуінде және аймағында ауыл шаруашылығы жерлерін беру талаптарын күшейту қарастырылған, онда шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға және шетелдіктердің қатысуы бар заңды тұлғаларға жерді иеленуге шектеу қойылады.

Ауыл тұрғындарының мал жаюы үшін жайылымдық алқаптардың жетіспеу проблемасын шешу үшін заң жобасымен елді мекендер маңында тұрғындардың жеке малдарын ұстау бойынша мұқтаждарын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың көлемдері анықталатын болады.

Бұдан басқа, заң жобасымен жер комиссисының статусын анықтау, жер учаскесінің бөлінуі, елді мекен жерлеріндегі жер учаскелерінің нысаналы мақсатын ауыстыру және т.б. мәселелерді қамтитын Жер кодексінің нормаларын жетілдіру қарастырылады.

Жоғарыда аталған нормаларды қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарларға әкеліп соқпайды және ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалануға жол ашатын болады.

Скачать: Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений»Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com