Жер учаскесінің орналасқан жер: Ақсу ауылдық округ аумағы

Жер учаскесінің көлемі: 70,0 га

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты: шағын индустриалды (өнеркәсіптік) аймақ құрылысын салу және оған қызмет көрсету үшін